SUSHI / SASHIMI

 

zz14.

SUSHI  (2 PIECES PER ORDER / WITH RICE)  SASHIMI  (3 PIECES PER ORDER  /  WITHOUT RICE)

ENGLISH      (Japanese)

*****

TUNA  (maguro)     4.95

SALMON  (sake)     4.75

KRAB  (kanikama)     4.25 (cooked)

SMOKED EEL  (unagi)     4.75 (smoked)

YELLOWTAIL  (hamachi)     5.50

WHITE TUNA  (escolar)     4.95

CONCH  (horigai)     4.95

SMOKED SALMON  (sake)     5.25 (smoked)

TILAPIA  (shiromi)     4.25

SMELT EGGS  (masago)     4.40

SCALLOP  (with mayo & fish eggs)     6.50

zz110